מסע הורים משגב - אושוויץ

מסע הורים לפולין - בי"ס משגב 2014