מסע הורים משגב- גני שופן

מסע הורים לפולין - בי"ס משגב 2014