top of page
Search
  • 3258801

הילה רגב, תלמידה - בית הספר משגב 2014

"היציאה למסע עם אמא היתה מרגשת מאוד. הביחד והידיעה שבכל דבר אמא נמצאת במרחק קטן חיזקה מאוד. אמנם נפגשתי עם אמא מעט במהלך המסע, אבל הרגעים האלה היו משמעותיים מאוד. רק לאחר מה שעברנו הצלחתי להביט בעינייה ולנסות להבין את המחשבות העוברות בראשה על הוריה שהיו בשואה"

9 views0 comments
bottom of page