top of page
Search
  • 3258801

הילה רגב, תלמידה - בית הספר משגב 2014

IMG_7245_edited.JPG
"היציאה למסע עם אמא היתה מרגשת מאוד. הביחד והידיעה שבכל דבר אמא נמצאת במרחק קטן חיזקה מאוד. אמנם נפגשתי עם אמא מעט במהלך המסע, אבל הרגעים האלה היו משמעותיים מאוד. רק לאחר מה שעברנו הצלחתי להביט בעינייה ולנסות להבין את המחשבות העוברות בראשה על הוריה שהיו בשואה"

#המלצותנוסעים

9 views0 comments
bottom of page