top of page
Search
  • 3258801

נעם שרר, תלמידה - בית הספר משגב 2014

"אבא הוא האיש הכי קרוב אלי. הייתי צריכה אותו איתי, אפילו בשביל חיבוק, בשביל לדבר. הידיעה שאבא נמצא שם ועובר אותו מסלול שאני עוברת ולפעמים גם משאיר לי "סימני דרך" הקשורים בהיסטוריה של משפחתנו העצימה את החוויה ואת הקשר שלנו לעבר, בהווה ובטח בעתיד"

19 views0 comments
bottom of page