top of page
Search
  • 3258801

עינת ישראלית, תלמידה - בית הספר משגב 2014

IMG_9204.JPG

"שם, על אדמת פולין ,האדמה עליה התרחשו אירועים נוראיים, אכזריים ובלתי נתפסים לעם היהודי אחרי ימי סיור באושוויץ, מידאנק ובגטאות אני יודעת שיש נקודת אור גדולה במהלך המסע המטלטל הזה. לראות את ההורים שיצאו למסע עומדים יחד איתנו בטקסים באוושויץ, וורשה מביטים עלינו בגאווה הכי גדולה מעניקים לנו חיבוק קטן אוהב ומחזק, מילה טובה עם דאגה בלתי נגמרת ואמא אחת שלי שנמצאת בדיוק באותו הזמן איתי בפולין... רק במקביל נותן לי את הכוח להמשך המסע שלי עם השכבה".

14 views0 comments
bottom of page