נא לקרוא את פרטי המסע כפי שנשלחו אליך. ניתן לעין שוב בפרטים כאן.

לאחר מכן יש למלא את פרטי הרישום בטופס להלן. לידיעתך, טופס הרישום מאוחסן בשרת מאובטח, ולכן אף אחד מפרטי הרישום אינו נשמר באתר "דרך המסע". 

טופס הרשמה למסע קהילת מנור כברי - ספטמבר 2016