top of page

כבר למעלה משני עשורים יוצאים תלמידי בתי הספר למסעות בפולין. ההורים, שלא חוו מסע שכזה, לעיתים לא יודעים כיצד להכיל את הנער/ה בשובם מהחוויה המטלטלת שעברו במהלך המסע ובנוסף לא תמיד יש להם את היכולת לשתף ברגשות ובסיפורים האישיים.

מהיום, לא עוד !   למסע הבא גם אתה מצטרף.

 

מסעות הורים

מי מוזמן לפנות אלינו?

כל אדם בעל עניין במסע - "לזכור את העבר, לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד ".

 • אדם מן הישוב

 • הורה

 • מורה

 • רכז חברתי

 • מנהל 

 • יו"ר ועד הורים

 

אפשרויות הצטרפות למסע ?

 • ניתן להצטרף למסע הורים המקביל למסע תלמידי בי"ס.

 • ניתן להצטרף למסע הורים כיחידים.

 • ניתן לנצטרף למסע הורים כקבוצה מאורגנת.

 

כיצד נקבעת תכנית המסע ? 

תכנית המסע משתנה ומותאמת ל:

 • קהל היעד 

 • מספר ימי המסע

 • נושא המסע

 • ביקור בכתובות ואתרים

 • היענות לבקשות מיוחדות

 

 

יש לך עדיין שאלות ? 

נשמח לעמוד לרשותך

bottom of page