top of page

באוגוסט 2014 יצאה קבוצה של הורים ממשגב לפולין, הקבוצה הצטרפה כמסע מקביל ל-200 תלמידי ביה"ס שנסעו. 

מסע ההורים איפשר לתלמידים לחוות את המסע עם חבריהם לשכבה, צוות ביה"ס והמדריכים ובמקביל להיות שותפים עם ההורים לרגעים מיוחדים. בתיאום עם ביה"ס נקבע מסלול המסע. ההורים חוו את המסע כקבוצה, שיתפו וחלקו סיפורים אישיים  ובמקביל זכו למפגש עם הילדים על אדמת פולין, לחיבוק חם ומילת עידוד. 

הזיכרונות המשותפים מרגעים אלו ישארו איתם לעד.

מסע הורים בית הספר העל יסודי משגב - אוגוסט 2014

תכנית

המסע 

bottom of page