top of page

נא לקרוא את פרטי המסע כפי שנשלחו אליך. ניתן לעין שוב בפרטים כאן.

לאחר מכן יש למלא את פרטי הרישום בטופס להלן. לידיעתך, טופס הרישום מאוחסן בשרת מאובטח, ולכן אף אחד מפרטי הרישום אינו נשמר באתר "דרך המסע". 

טופס הרשמה למסע קהילת משגב - אוגוסט 2016

bottom of page