top of page
Search
  • 3258801

אלה קוסטינר, תלמידה - בית הספר משגב 2014

​ "בהתחלה לא הייתי בעד היציאה של הורים למסע, אבל הבנתי שלא מדובר במסע משותף, אלא במסע מקביל, וידעתי גם שההורים מאוד רוצים לנסוע כי המשפחות שלהם נספו בשואה והם לא היו שם מעולם"

38 views0 comments
bottom of page