התיאטרון האידי בוורשה

רומקובסקי בגטו לודז

חיים בבונקר, מרד גטו וורשה

בית מרקחת בגטו

ישיבת חכמי לובלין

תחנת השילוחים בלודז

1/1
Please reload

מצורפות להנאתך הקלטות מסיורים מודרכים שערך דוביק בפולין. 

"לזכור את העבר, לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד" - אבא קובנר                        www.hamasa.me                       office@hamasa.me                    077-8866997   

© כל הזכויות שמורות לדוביק טורס