top of page

קהילת משגב - אוגוסט 2017

קבוצת הורי בי"ס על יסודי משגב

תאריך יציאה: 25.08.2017

תאריך חזרה: 31.08.2017

קהילת מנור כברי - ספטמבר 2017

תאריך יציאה: 15.09.17

תאריך חזרה: 21.09.17

תאריך יציאה: 13.09.17

תאריך חזרה: 19.09.17

קהילת סולם צור - ספטמבר 2017

קבוצת הורים פתוחה לכלל הורי בתי הספר בארץ

תאריך יציאה: 19.09.17

תאריך חזרה: 25.09.17

קהילת כרמיאל מאי 2017

מסע ששוזר את הסיפור של יהודי פולין, דרך שלושת הערים - וורשה, קרקוב ולובלין

תאריך יציאה: 19.5.2017

תאריך חזרה: 26.5.17

מסע הורי תיכון משגב אוג' 2016

קבוצת הורי בי"ס על יסודי משגב

תאריך יציאה: 26.08.2016

תאריך חזרה: 2.9.2016

קהילת העמק המערבי - אוגוסט 2016

קבוצת הורי בי"ס העמק המערבי

תאריך יציאה: 24.8.16

תאריך חזרה: 31.8.16

קהילת מנור כברי - ספטמבר 2016

תאריך יציאה: 15.09.16

תאריך חזרה: 21.09.16

Please reload

bottom of page