top of page
Search
  • 3258801

ג'ויה חסון, מורה ואמא - בית הספר משגב 2014

IMG_7015_edited.JPG

"כמורה בבית הספר, נפלה בידי זכות מופלאה להשתתף במסע לפולין, חוויתי זאת כאימא וכאשת חינוך .חציתי זה מכבר את גיל 50, וכנערה, לא נסעתי, כי עדיין לא היה מקובל. עבורי כאימא, זו הייתה חוויה עוצמתית מופלאה. מסע מרתק.. מסע כבד אך מאוד משמעותי. המסע לפולין הוא חוויה בעלת עוצמה רבה שבדרך כלל אינה מוכרת להורים ומתרחשת בהיעדרנו ואני רציתי לחוות אותה עם בני ,יותם .

את סיום המסע אנחנו עושים בנקודה הכי מרכזית בוורשה, בפולין. האנדרטה למרד גטו ורשה.המשלחת מתאספת דגלי ישראל מציפים את הכיכר. ילדינו המדהימים עוטים דגלים מסתובבים נרגשים וגם אנחנו ההורים מחכים לטקס האחרון המשותף על אדמת פולין הארורה. שרים , מקריאים קטעים ולבסוף כולנו ביחד שרים את ההמנון שלנו את שירת התקווה. דמעות והמילים לא יוצאות" ...

19 views0 comments
bottom of page