top of page
Search
  • 3258801

מסע קהילת כרמל זבולון - יולי 2015


ביולי 2015 יצאנו יחד להגשים חלום - המסע לפולין.

זה היה מסע במנהרת הזמן לתקופה חשוכה ואפילה בתולדות המין האנושי והעם היהודי בפרט.

במשך שבוע ימים צעדנו יחד בעקבות סיפורים אישיים, מראות, ריחות

ושירים . יצאנו למסע כבודדים וחזרנו כמשפחה מלוכדת, תומכת ומחבקת.

נסענו בעקבות הסיפורים המשפחתיים, ראינו את הבתים, שמענו סיפורים

מבית סבא והתייחדנו בטקסים מרגשים בתפילת קדיש ובשירת התקווה.

ביקרנו במחנות ריכוז והשמדה וכשהלב החסיר פעימה שמענו את עדותה המרגשת של רחל חנן על ילדותה בהונגריה, הגירוש לבירקנאו והתקומה בארץ ישראל.

יחד עם זאת פגשנו גם את פולין האחרת על אתריה ההיסטוריים, גניה המרהיבים, המסעדות, בתי הקפה והפולקלור הפולני שבה.

לעונג היה ללוות אתכם בדרך המסע, אנו מאמינים שמכלול החוויות ילוו אתכם עוד שנים רבות .

18 views0 comments
bottom of page