top of page
Search
  • 3258801

אורי פלטאו - קהילת כרמל זבולון 2015

חידוש קברו של ד"ר אדוארד פלטאו

באחד המסעות הראשונים לפולין, בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, חניך

גילה לנו את קברו של אדוארד פלטאו, בן דודו של סבי שנושא את אותו שם.

הקבר נמצא בין אדם צ'רניאקוב לבין ד"ר זאמנהוף, משמע האיש היה חשוב

ומוכר בקהילת יהודי ורשה.

ד"ר פלטאו היה נוירולוג, עסק בחקר של המוח וכתב אטלס ראשון בעולם בנושא המוח (האטלס מוצג בספריה הלאומית). הוא נפטר בשנת 1932.

במצבה שהתגלתה חסרו כמה אותיות משמו ומתאריך פטירתו ולכן החלטנו במשפחה לחדש את הקבר. צילמנו את הקבר עם קנה מידה ומסגר אומן הכין מחדש את האותיות החסרות. ביתי לילך שיצאה למשלחת עם בית הספר

כרמל- זבולון הדביקה את האותיות בטקס מרשים וקראה על ד"ר פלטאו, האיש, מעשיו והקשר שלה אליו.

אשתקד, בני ניתאי שיצא גם במשלחת בית ספרית הביא עמו את האות "F" שנפלה לפני כן אך לצערו מישהו הקדים אותו והדביק לפניו. כנראה שיש לנו שותפים בשמירת הקבר.

משפחתנו הקטנה החליטה לאמץ את הקבר ולתחזק אותו כל עוד ניתן וכל עוד יש נציגים. לגבי "השותפים" לשיפוץ, ננסה לברר בבית הקברות בוורשה מי השותף שלנו ואולי נכיר קרוב משפחה חדש.

בשם האב, הסב ואורי פלטאו.

33 views0 comments
bottom of page