top of page
Search
  • 3258801

ניצן קנטרוביץ - קהילת כרמל זבולון 2015

סיפורו של הבית ברחוב סרפיה 6

סרפיה 6 (6 באוגוסט) לודג', זו הכתובת שבה גר סבי, אהרון מלצ'ר, בילדותו.

איננו יודעים באיזו קומה גרה המשפחה, אך זה המבנה.

סבי אהרון עלה לארץ במסגרת עליית הנוער בשנת 1933, אך השאיר מאחוריו משפחה גדולה ועניפה.

משפחתו של סבי היתה משפחה עמידה. להורים היה בית חרושת לשוקולד.

לסבי היו 6 אחים ואחיות והוא היה הקטן שבהם.

האחים: יעקב, רוז'ה, שמואל, לולק ונתן ניספו בשואה יחד עם הוריו האחות סוניה עלתה גם היא לארץ לפני המלחמה

והאחות מניה שהמראה שלה היה ארי, חיה בזמן המלחמה כפולניה. בעלה נהרג במלחמה בהיותו חייל בצבא הפולני וביתה יואשה הוסתרה בזמן המלחמה אצל משפחה פולנית. הסיפורים אומרים שהיתה מזכירה במטה הגיסטפו.

מניה הבריחה את מרים (אשתו של נתן, אחד האחים) וביתה שולמית מהגיטו. מרים הוסתרה ושולמית עברה למשפחה נוצרית וחיה אצלם כשנתיים עד לאחר המלחמה.

מרים ושולמית עלו לארץ לאחר המלחמה.

זמן רב רציתי לנסוע למסע שכזה. הנושא המשפחתי מאוד מעסיק אותי בשנים האחרונות ואני מרגישה שזה הזמן לדלות מידע מההורים ואלו שעוד יכולים לספר. אני שמחה שנסעתי עם הקבוצה המדהימה הזו. אין לי ספק שחוויות המסע ישארו איתי לעד.

40 views0 comments
bottom of page